اختتامیه دوره آموزشی (چگونگی مدیریت سایتهای اینترنتی) از سوی انجمن العمید

انجمن علمی و فکری العمید دوره آموزشی با موضوع (نحوه مدیریت پایگاه های الکترونیکی) را خاتمه داد.

علی صباح ساير، سخنران این دوره گفت: ما این دوره آموزشی را که دو روز ادامه داشت و روز اول شامل تشریح محورهای دوره به صورت تئوری و روز دوم توضیح محتوای آموزشی به صورت عملی بود به پایان رساندیم.

وی عنوان داشت: این دوره شامل محورهای متعددی بود؛ از جمله پرداختن به اهمیت سایتهای اینترنتی برای نهادها، سازمان ها، آرشیوبندی اطلاعات و پوشه ها، حل مشکلات سایتهای اینترنتی و چگونگی بارگذاری پوشه ها به صورت pdf و تصویر و متن بود.

سایر ادامه داد: هدف از این دوره افزایش مهارت مدیریت پایگاهها و حل مشکلات به ویژه پیامهای هکرهایی است که ممکن است پرسنل شاغل در آستان قدس عباسی با آن مواجه شوند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: