Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi “Bayanlara Özel Kültür Merkezi” inşaatında önemli ilerleme

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi, Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) izinde topluma hizmet eden ve toplumun farklı kesiminin bilinç düzeyini artırmaya katkı sağlayan projelerine devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve daha önce, şu haberimizde detaylarını paylaştığımız “Bayanlara Özel Kültür Merkezi Proje”sinde bir dizi ilerleme yaşandı.

Iraklı “Enwar-ul Hıdır” ile Türk “Avuçkale” şirketlerinin ortaklaşa bir biçimde, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü’nün doğrudan gözetim ve denetiminde gerçekleşen proje ile ilgili Bölüm Başkanı Ziya Mecîd Saîğ Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu.

Projenin bir süre duraklama yaşadığını ve yeniden devam sürecine girdiğini ifade eden Saîğ; projede nihai aşamaya geçildiği bilgisini paylaştı. Saîğ; müteahhit şirketler ile yapılan anlaşma ve alınan taahhütlere göre, 40 günlük süre öncesinde altı katlı binanın kaba iskeletinin tamamlanacağını duyurdu.

Merkezin birçok görevi olduğunu ifade eden Sâ’iğ bunlardan en önemlilerini şöyle sıraladı: Kadınlar arasında Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) yaklaşımına ve öğretilerine uygun bir biçimde İslami ilimleri ve İslam kültürünü derinlere işlemek. Kur’ân-i Kerîm, Hadîs-i Şerîf, Dini araştırmalar, Hitabet, Fıkıh, Usul-ü Fıkıh, Akaid ve İslami düşünce alanlarında; forumlar düzenlemek, sohbetler düzenlemek,yarışmalar düzenlemek.Yine aynı amaç çerçevesinde (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) yaklaşım ve öğretilerini, dini bilinç seviyesini arttırmaya odaklı özel eğitimler gerçekleştirmek.Alanında uzman eğitimciler aracılığıyla kadınların vicdan ve düşüncelerine işleyerek yayılmasına doğrudan katkıda bulunmak.Benzer şekilde umuma açık paneller ve dini dersler tertip ederek kurs dışındaki hanımlara da rehberlik edecek,nasihatler sunacak ve kafalarındaki soruları yanıtlamaya yönelik faaliyetler yapmak.”

Proje Mukaddes Türbe’ye bağlı Mühendislik Projeleri Bölümü tarafından denetlendiği özel bir süreçten geçmektedir. Süreçte her aşama sonunda gerçekleştirilen çalışmaların yapılan planlar ile uyumlu olup olmadığı, kullanılan materyaller vb. faktörler laboratuar analizlerini de ihtiva eden bilimsel metotlarla denetlenmektedir. Mukaddes Türbe bu denetim sürecini çok önemsemekte, bu sayede süreç içerisinde herhangi bir aksama olduğunda vaktinde ve doğru bir şekilde müdahele edilebilmektedir. Bölüm, yapılan diğer projelerde de aynı şekilde söz konusu hassas denetim ve gözetim sürecini yürütmektedir.

İşte Uluslararası El-Kefîl Ağı’nın objektiflerinden projede yaşanan ilerlemelerden kareler…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: