Mukaddes Kerbelâ'da Onuncu Nûr'un dünyadan göçüşü anıldı...

3 Receb 1435 (3 Mayıs 2014) Cumartesi günü, On iki pâk Hidayet önderinin onuncusu Hz.İmam Ali Hadî’nin şahadeti sebebiyle, Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri mensupları tarafından özel matem töreni düzenledi.

Pâk Masumların şahadet ve viladetleri münasebetlerinde özel matem ve kutlama törenleri düzenleyen Mukaddes Türbe mensupları; Hicri 254 senesinin 3 Receb gününde zehirlenerek şehîd edilen Hz.İmam Ali Nakî’nin (Aleyhisselâm) şahadetinde de özel ortak matem programı organize etti.

Törende Mukaddes Türbe mensupları bir araya gelerek ortak matem yürüyüşü düzenledi.Matem yürüyüşü boyunca Hz.İmam Ali Hadî’nin (Aleyhisselâm) Pâk atalarından miras aldığı ilimleri ve İslam’ın mesajını savunmak için verdiği mukaddes mücadele yâd edildi. Hadisleri ve şiirleri sloganlar şeklinde dile getirerek yürüyen Mukaddes Türbeler mensupları, Mukaddes Ziyaretgâhlar’a giderek hep birlikte ziyaret duası etti ve Pâk mekanların sahiplerine taziyelerini sundu.

Hz.İmam Ali Hadî (Aleyhisselâm)

Nakî (Pâk, duru) lakabıyla da bilinen Hz.İmam Ali Hadî (Aleyhisselâm) On İki hidayet meşalesinin onuncusudur.Ataları olan diğer dokuz İmam sırasıyla; Hz.İmam Muhammed Cevâd, Hz.İmam Ali Rıza, Hz.İmam Musa Kâzım, Hz.İmam Cafer-i Sâdık, Hz.İmam Muhammed Bâkır, Hz.İmam Ali Seccad, Hz.İmam Huseyn ve Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’dir. (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere Pâk Ehlibeyt’in hepsine olsun)

Doğumu: Hz.İmam Ali Hadî (Aleyhisselâm) Hicri 212 (Başka bir rivayete göre de 214) senesinde Medine-i Münevvere’nin dolaylarında bulunan Sarya köyünde dünyaya teşrif etmiştir.

Şahadeti ise H.254 senesinde şehîd olmuş ve Irak’ın Samarra kentinde defnolunmuştur.

Validesinin adı “Ummü Veled/ Evladın Annesi” künyesinin sahibesi olan Faslı Hz. Semâne’(Selâmullah Aleyhâ) olup lakabı “Ummü Fadl”dır. (Fadl üstünlük demek olup Hz.İmam Hadî’ye (Aleyhisselâm) mecaz-ı mürsel yoluyla işaret edilmektedir.)

Hz.İmam Ali Hadî’nin (Aleyhisselâm) dört erkek ve bir de kız evladı bulunuyordu. Bunlardan biri On birinci Hidayet Önderi Hz.İmam Hasan-ı Askerî (Aleyhisselâm), diğerleri de Huseyn, Muhammed, Cafer’dir. Kızının ismi de Aliyye’dir.

En meşhur lakapları; “Hidayet eden” manasına gelen “Hadî” ve “Pek duru, pek saf, pek Pâk” gibi anlamlara gelen “Nakî”dir. Künyesi ise “Ebu Hasan”dır.

Tarih ve siyerin önde gelen isimleri; ilim, takva, İbadet, soyluluk, fazilet ve ilahi makam yönünden üstünlükte asrının önderi olduğuna tanıklıkta bulunmuş ve bu hususta çeşitli rivayetler nakletmiştir. Şeyh Tûsî, ilim, fıkıh, dini ilimler vb. de kendi zamanında önde gelen şahsiyetler içinden 185 isim nakletmiş ve bunların hepsinin Hz.İmam Ali Hadî’nin (Aleyhisselâm) talebeliğinde bulunup O hazretten rivayet naklettiğini kaydetmiştir.

Hz.İmam Ali Hadî (Aleyhisselâm) döneminde birçok Abbasi devleti hükümdarı başa geçmiş ve tahttan in(diril)miştir. Bunlar; Mutasım (Mu’tasım), Vâsık, Mütevekkil Muntasır, Mustaîn, Mutezz ve Mutemed’dir. Hz.İmam Hadî (Aleyhisselâm) bu hükümdarlardan çokça eziyet ve zulüm görmüştür. Kendisini evde zorla ikamet etmeye zorlamışlar, her gün gözetlemişler, dedikodular yaymışlar ve ellerinden gelen her türlü zalimliği yapmaktan çekinmemişlerdir. Ancak Allah-u Teâlâ’nın nurunu söndürmeye çabaları sonuçsuz kalmış ve tüm bu olanlar; halkın Hz.İmam’ın (Aleyhisselâm) etrafında daha da çok toplanmasına ve o pâk hazrete daha da çok yönelmesine vesile olmuştur.

En sonunda Mutezz; Hz.İmam’ın (Aleyhisselâm) günden güne artan şanı ve etkisinden iyice korkuya kapılır. Yapılan tüm eziyetler, manipülasyon ve kara propaganda yetmemiş; aksine Hz.İmam’ın (Aleyhisselâm) gerçeği apaçık bir biçimde halka göstermekten başka bir şey yapamamıştır. Mutezz artık O’nu (Aleyhisselâm) öldürtmeyi kararlaştırmıştır. Bunun için Hz.İmam Ali Hadî’yi (Aleyhisselâm) zehirletir ve bunun neticesinde henüz kırklı yaşlarının ilk senesinde olan Hz.İmam Hadî (Aleyhisselâm), kendisi gibi zehirlenerek şehîd edilen Pâk atalarına kavuşur.

Selâm olsun Hz.İmam Hadî’ye (Aleyhisselâm),

Doğduğu günde,

Şehîd olduğu günde

Ve Pâk ataları (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ile birlikte yeniden diriltileceği günde!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: