بازدید تولیت آستان قدس عباسی از مجتمع آموزشی العمید

تولیت آستان قدس عباسی جهت اطلاع از فرایند آموزشی از مجتمع آموزشی پسرانه العمید بازدید کرد.

تولیت آستان قدس عباسی در جریان بازدید از مجتمع آموزشی پسرانه العمید بر ضرورت توجه به تهیه ملزومات برای تحقق محیط آموزشی و حمایتی برای همه فراگیران تاکید کرد.

این بازدید اطلاع از مهمترین فعالیتهای ادارات مدارس و پرسنل آن در راستای خدمت به روند آموزشی را شامل شد.

بازدید تولیت به منظور تاکید بر اولویت دهی آستان قدس عباسی به روند آموزشی است که از طریق پیگیری مستمر و اهتمام پیاپی به تداوم موفقیت موسسات آموزشی و پرورشی وابسته به آن انجام می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: