برگزاری دوره آموزشی با موضوع «اخلاق در محیط کار» برای کارکنان تازه استخدام شده در آستان مقدس

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره ای را در زمینه اخلاق در محیط کار در چارچوب برنامه آماده‌سازی کارکنان جدید برگزار کرد.

علی حسون الشمری، سرپرست اجرایی این بخش و فراس عبد الرزاق الشمری، مربی این بخش دوره را برگزار کردند.

الشمری گفت: هدف از این دوره تعمیق مفاهیم اخلاق کاری و ارزشهای آن نزد شرکت کنندگان و رشد احساس مسئولیت حرفه‌ای در کار و اهتمام به پیروی از مدلهای رفتاری است که موفقیت موسسه و کارکنان آن را تضمین می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: