تداوم برگزاری دوره فکری بنیاد علمی آستان قدس عباسی با مشارکت علما و پژوهشگران

بنیاد علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی برگزاری دوره فکری تخصصی خود موسوم به (مؤسسات البناء الفكري في القرآن الكريم والسنة المطهرة: موسسات فکری در قرآن کریم و سنت) را در استان نجف ادامه می دهد.

مرکز القرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به بنیاد علمی قرآن کریم بر این دوره نظارت دارد.

جلسه ششمین روز دوره به موضوع (عتبات مقدس و تاثیر آنها در رشد فکری) پرداخت که توسط محمد حسين العميدی، استاد حوزه علمیه ارائه شد.

سخنران این جلسه به تاریخ عتبات مقدسه و نقش آنها به ویژه بعد از سال ۲۰۰۳ در روشنگری فکری و فرهنگی پرداخت.

این جلسه با محوریت نقش مراکز و موسسات پژوهشی و علمی عتبات مقدسه در احیای میراث فکری و معرفتی و خدمات گرانقدری که برای خدمت به زائران ارائه می دهند اعم از بازسازی عتبات مقدس و توسعه آن و همچنین خدمات انسانی آنها در زمینه بهداشت، آموزش و غیره برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: