دیدار و رایزنی هیئت وزارت منابع آبی عراق با تولیت آستان قدس عباس

هیئت وزارت منابع آبی عراق با تولیت آستان قدس عباسی درباره راه‌های گسترش همکاری در زمینه های آموزش و توسعه رایزنی کرد.

این هیئت نشستی را با عباس رشيد الموسوی، عضو شورای اداری آستان و محمد حسن جابر، رئیس بخش توسعه برگزار و درباره راههای همکاری مشترک و تبادل تجربیات در زمینه‌های آموزش، برنامه ریزی و توسعه گفتگو کرد.

این هیئت که اعضای آن متشکل از طه درع السعدی، مشاور اداری، اسامة جمعة عالی، رئیس بخش مدیریت کیفیت جامع و توسعه نهادی بود، از برخی پروژه های آستان قدس عباسی از جمله شرکت الجود، پروژه الساقی و مزرعه السدر مطلع شد.

این هیئت ضمن ستودن تجربه آستان قدس عباسی در زمینه پروژه‌های آبیاری و کشاورزی ، روش‌های نوین و ساز و کارهای مورد استفاده در صرفه جویی آب، خرسندی خود را نسبت به سطح ممتاز آستان در زمینه های عمرانی، علمی و لجستیکی ابراز کرد.

هیئت مذکور همچنین بر تمایل خود برای انتقال این تجربه موفق به وزارتخانه‌های کشور جهت کار بر روی آنها تاکید کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: