برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تصمیم‌گیری ویژه مسئولین واحدهای آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی کارگاه آموزشی را درباره تصمیم‌گیری برای پرسنل واحدهای آستان برگزار کرد.

فراس الشمری، مدرس این کارگاه گفت: هدف این کارگاه که در چارچوب برنامه ایجاد ابتکار و راهکارهای نوآورانه بود، ارائه شیوه ها و ابزارهای علمی در فرآیند تصمیم‌گیری به شرکت کنندگان است که به منظور تسهیل مسئولیت‌ها، جدول‌بندی آن‌ها، رعایت اولویت‌ها و توانمندسازی‌شان برای تصمیم‌گیری‌ در سطح فردی و سازمانی است.

وی گفت: این کارگاه چند محور را در برگرفت؛ از جمله آشنایی با تصمیم، نحوه تصمیم‌گیری و مهارت‌های تصمیم‌گیری. این برنامه که در سالن نافذ البصیره برگزار می‌شود، روزانه هشت ساعت به مدت شش روز ادامه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: