Genişleme kapsamında yıkım sürüyor, yeni yerler ibadet için özel hazırlanıyor

Geçtiğimiz günler Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi civarındaki arazi ve gayrimenkullerin istimlak çalışmaları açısından yoğun çalışmalara sahne oldu. İstimlak çalışmaları bir yandan aktif bir şekilde geçerken eşzamanlı olarak istimlak edilen gayrımenkullerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da hızla sürüyor. Mukaddes Türbelerin yeni genişleme planını bir an önce hayata geçirebilebilmesi açısında söz konusu çalışmalar büyük öneme sahip. Zira yeni genişleme planı; Cennet Gençlerinin Efendisi Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) ziyaretiyle müşerref olmak üzere Mukaddes Kerbelâ’ya gelen ve sayıları milyonları bulan değerli ziyaretçilere daha üst düzeyde ve daha çok hizmetin eda edilebilmesi, yoğunluk sebebiyle Mukaddes mekâna sığmayan ziyaretçilere Mukaddes mekân etrafında inşaat tamamlanana kadar ibadet edebilecekleri özel mekan ayrılabilmesi, özel münasebetlerde yaşanan kalabalık ziyaret ortamını organize etmesi vb. Mukaddes Türbelerin yere dayalı sıkıntılarına çözüm sağlayabilmesi açısından çok sayıda olumlu ilerlemeyi de beraberinde getiriyor.

Çalışmalarla ilgili Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunan İstimlak ve Yıkım komitesi üyesi Seyyid Mustafa Murtazâ Ziyaûddîn; çalışmaların hiç ara verilmeden sürdüğünü ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kıble (Kapısı)* caddesi etrafında yoğunlaştığını paylaştı.

Ziyauddîn Mukaddes Ziyaretgâh yakınlarında yapılan yıkımlarda bölgenin hemen temizlendiğini ve Mukaddes Türbeler ile Beynel-Haremeyn meydanı arasındaki yoğunluğun hafifletilmesi amacıyla enkaz kaldırılma sürecinin hemen ardından temizlenerek özel olarak ibadete hazırlandığını paylaştı. Ziyaduddin bu süreçte Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi mensupları tarafından söz konusu alanların halı ve kilimlerle döşendiğini, abdest alınması ve su içilmesi için su tedarik edildiği, vantilatörler kurulduğu, dua ve ziyaret kitaplarının hazırlandığını vb. hazırlıklar yapılarak mekanların ibadet için hazır hale getirildiğini ifade etti.

(Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Genel Sekreterliği yıllar öncesinden Mukaddes Türbe’nin etrafında yer alan ve genişleme projesi kapsamında bulunan arazileri istimlak etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Kıble (Kapısı)* Caddesi’ndeki tüm araziler ilgili Bakanlık yoluyla idari olarak istimlak edilmiş ve arazilerin ya da arazilerde yer alan gayrımenkullerin sahipleri ile pazarlık yapıp anlaşmak üzere özel bir komite görevlendirmiştir. Mukaddes Türbe etrafında kalan ve birçoğu otel olan sözkonusu gayrimenkullerin yıkımı ekstra bir hassasiyet gerektiriyor. Çünkü istimlak edilen binalar birbirleriyle bağlantılı ve hepsi bir arada ya da bir doğrultuda bulunmuyor. Yıkımın yapıldığı yerlerde çok fazla yayanın bulunması da işlemlerin daha çok zaman almasına sebep oluyor.)

Süreç nasıl işliyor?

Mukaddes Türbe’ye yapılan ve Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Sistani’nin (Allah-u Teâlâ bereketli gölgesini daim etsin) direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu devralınma işlemleri mülk sahiplerini hiçbir şekilde zorlamadan ya da baskı altında bırakmadan tamamen razı etmek suretiyle gerçekleştiriliyor. İşlemler, tamamen resmi prosedüre ve kanunlara uygun bir biçimde yapılıyor. Mesela gayrimenkul sahibi, elindeki gayrimenkulu satmak isterse komiteye bu durumu bildiriyor. Komite de konum, kapladığı alan, gayrimenkulün çeşidi, binanın inşa şekli, bina inşaatında kullanılan maddeler, binanın ömrü ve binanın içerisinde yer alan gibi ölçülere göre bir değerlendirme yapıyor. Yapılan değerlendirmeler sonunda bir fiyat belirleyip bu fiyatı gayrimenkul sahibine bildiriyor. Ardından her iki tarafı memnun edecek bir fiyatta anlaşmak üzere pazarlık yapılıyor. Pazarlık sonunda fiyat belirlenmesinin ardından işlemlerin yasal prosedüre uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi için Mukaddes Türbe Yasal İşler Bölümü’ne geçiliyor. Bölüm gayrimenkulün devlet tapu sicil dairesinde Mukaddes Türbe adına kaydedilmesi ve özel yetkili hakimin onayının alınması sürecini takip ediyor. Sürecin sonunda gayrimenkul sahibi meblağını hiçbir zorluk çıkarılmaksızın teslim alıyor. Gayrımenkulün Mukaddes Türbe’ye devredilmesi işlemlerinin sona ermesinin ardından; içeriğinde yer alan malzemelerin envantere alınması,yıkımı vb. gibi çalışmaları icra etmekten sorumlu özel bir komiteye teslim ediliyor.

* Mukaddes Türbe’ye giden Ana Kapılar, Kıble kapılarıdır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: