Fransız Jeopolitikacı Yazar Jean Michel Vernochet: “Hz. İmam Huseyn’i (Aleyhisselâm) ve hayatını dünyaya anlatan bir proje doğu ile batınının birbirini anlamasına katkı sağlayacaktır.”

Buluşmadan bir kesit
Festivalin bu yılki şiarı: “ İmam Huseyn (Aleyhisselâm); En hayırlılara Nur ve En iyiler için Hidayettir…”

Festivalin ikinci günü etkinlikleri kapsamında Mukaddes Hz. İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’ne bağlı Bilimsel Araştırmalar Merkezi tarafından “ Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) yolculuğu” forumu gerçekleştirildi. Irak Kültürel Eserler ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen forumda Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) ve kıyamının sebeplerine dair tanıtım yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlere ve entelektüellerin de söz aldığı forumun konuşmacılarından biri de Fransız Jeopolitika yazarı Jean Michelle Vernochet idi:

“Hz. İmam Huseyn (Aleyhisselâm) gibi bir kişiliğe çok daha fazla önem verilmeli ve dünyaya tanıtılmalıdır. Zira bu şahsiyet bir alanla ya da bir dille sınırlı değildir. Bizler bu hususta ( Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) tanıtılması) eksiklik yaşandığına rastlıyoruz. İletişim araçlarının ve telekomünikasyonda yaşanan tüm gelişmelerden (Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm), kıyamının, ilkelerinin ve hedeflerinin tanıtılması için) en üstün şekilde yararlanılmamıştır.”

“Bu amaç doğrultusunda tüm imkanlar seferber edilmelidir. Şahadetin Baharı festivalinde muhtelif ülkelerden gelmiş çok farklı ihtisaslara sahip şahsiyetlere rastladık. Ancak tüm bunlar; diyalog, denge ve ilişkileri kurmasıyla öne çıkan bir şahsiyet olan Hz. İmam Huseyn’i (Aleyhisselâm) tanıtma hususunda yeterli değildir. İlgililerden; Hz. İmam Huseyn’i (Aleyhisselâm) tüm dünyaya tanıtan ve hayatını dünya insanına anlatan eserler yazacak proje başlatmalarını talep ediyoruz. Bu proje, batı ile doğu arasında karşılıklı birbirini anlamaya doğrudan katkıda sağlayacak ve tüm inançlar için birleşme noktası olacaktır.”

“Bu mesele üzerine Paris’te hiç düşünmedim. Orada aklıma hiç böyle bir şey gelmedi. Ama Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) bereketleri ve ilhamıyla bu fikir aklıma geldi. Hemen elektronik ortamda Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) hayatını araştırmaya koyuldum. Ancak Arapça dışındaki dillerde O’nun (Aleyhisselâm) hayatına değinen hiçbir şeye rastlayamadım. İslam ve Ehlibeyt (Aleyhisselâm) mektebi hakkında çok sayıda kitap var. Ancak Hz. İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) şahsiyetini derinlemesine ve dikkatle araştıran bir eser yok. Ben de sizlere, Paris’teki Jeopolitika camiasına ve Mukaddes Kerbelâ’daki araştırma merkezlerine bu projeyi benimseme hususunda öneride bulunuyorum. Zira proje, konusu itibariyle sadece Müslümanlar için değil Müslüman olmayanlar için de büyük önem arzediyor.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: