برنامه انجمن پیشاهنگی الکفیل برای هیئت پیشاهنگی بغداد

انجمن پیشاهنگی الکفیل وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی برنامه ای را برای هیأت پیشاهنگی اداره آموزش بغداد برگزار کرد.

علا هادی، فرمانده پیشاهنگان الکفیل گفت: انجمن پیشاهنگی آستان قدس عباسی میزبان هیأت پیشاهنگی الکرخ الثالثه در بغداد بود که شامل فرماندهان پیشاهنگی و نیروهایی از سه گروه پیشاهنگی مختلف بود.

وی اظهار داشت: این انجمن برنامه کاملی را برای میزبانی از هیأت آماده کرد که شامل برگزاری جلسه آشنایی با انجمن در سرداب الکف در صحن مطهر عباسی، شرح بخش‌های برنامه و برگزاری کارگاهی تحت عنوان (كيف أكون موهوباً) و برگزاری مسابقات فکری و فرهنگی متنوع بود.

در پایان، حيدر عبد الحسين، فرمانده پیشاهنگی الکرخ الثالثة خرسندی خود را نسبت به تلاشهای آستان قدس عباسى و انجمن پیشاهنگی الکفیل برای موفقیت این برنامه ابراز کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: