تاکید متولی شرعی آستان قدس عباسی بر اهمیت تحکیم ارزشهای اجتماعی

متولی شرعی آستان قدس عباسی بر اهمیت تقویت ارزش‌های اجتماعی برای تربیت نسلی آگاه که میهن خود را باور دارد تاکید کرد.

سید احمد صافی (دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی در جریان شرکت در نشست هیئت مدیره دانشگاه الکفیل بر ضرورت تقویت ارزش‌های اجتماعی برای ایجاد نسلی آگاه تاکید کرد.

نورس شهيد الدهان، رئیس دانشگاه الکفیل گفت: حضور سید احمد صافی به منظور تقدیر از نقش اساتید بود که کار در دانشگاه و تعلیم به دانشجویان خود را ترجیح دادند.

ايشان بر اهمیت تقویت ارزش های اجتماعی برای تربیت نسلی آگاه که قادر به ایجاد راهکارهای مفید برای مشکلات باشد تاکید کردند.

وی اظهار داشت: جناب الصافی طی این نشست بر دو نکته اصلی متمرکز شد که شامل علت اصلی اهتمام آستان قدس عباسی به آموزش و نقش اساتید دانشگاه در تحکیم چارچوب های اخلاقی و رفتاری دانشجویان بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: