رایزنی بخش امور فکری - فرهنگی و وزارت فرهنگ عراق درباره همکاری مشترک در زمینه حفظ آرشیو عراقی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی با وزارت فرهنگ عراق درباره راه‌های همکاری مشترک در زمینه حفظ و نگهداری آرشیو عراقی به ویژه در خصوص جرایم افراط‌گرایی رایزنی کرد.

عباس القريشی، مدیر مرکز ثبت جرایم افراط گرایی عراق وابسته به این بخش گفت: این مرکز دیداری را با جابر الجابری، معاون ارشد وزارت فرهنگ عراق انجام داد. در جریان این دیدار راههای همکاری مشترک در زمینه حفظ آرشیو عراق مورد بررسی قرار گرفت.

القريشى عنوان داشت: این مرکز آماده همکاری با نهادها و پژوهشگران در زمینه ثبت و حفظ و نگهداری آرشیو عراقی به ویژه در خصوص جرایم افراط‌گرایی صورت گرفته علیه ملت عراق است.

از سوی دیگر، الجابری فعالیت مرکز ثبت جرایم افراط‌گرایی عراق و نقش آن در مستندنگاری را ستود. زیرا این مرکز از مراکز بی نظیر در حوزه ثبت و مستندنگاری به شمار می رود.

در پایان این دیدار، الجابری مجموعه شعری خود تحت عنوان (دیوان جابر الجابری/قصائد مختارة) را به مدیریت مرکز اهدا کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: