استقبال از فعالیت فن خطاطی در غرفه مجمع علمي قرآن کریم

مجمع علمی قرآن الکریم آستان قدس عباسی بیان نمود که فعالیت فن خطاطی که در غرفه این مجمع در نمایشگاه بین المللی قرآن الکریم تهران برگزار شده مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.

در غرفه مجمع علمی قرآن الکریم هدایای تبرکی از آستان قدس عباسی به بازدیدکنندگان از غرفه ارائه می شود و استاد محمد فالح خطاط آستان قدس عباسی نیز آیاتی از کتاب الله مجید را با خطی زیبا نوشته و به بازدیدکنندگان از غرفه ارائه می نماید.

این غرفه در سه روز گذشته شاهد حضور هیأت های رسمی و مردمی زیادی بوده است و بسیاری از شخصیت های دینی و حوزوی از فعالیتهای قرآنی این مجمع علمی مطلع شده اند.

مجمع علمی قرآن کریم تلاش می‌کند تا جهان اسلام را با نشریات مراکز وابسته به خود آشنا کند که شامل تدوین و چاپ مصحف شریف، انتشار تفاسیر و نشر علوم قرآن کریم می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: