معرفی برنامه الکترونیکی الثقلین در غرفه مجمع علمی آستان قدس عباسی در نمایشگاه قرآن تهران

مجمع علمی قرآن کریم وابسته به آستان قدس عباسی در غرفه خود واقع در نمایشگاه بین المللی قرآن الکریم تهران برنامه الکترونیکی (الثقلین) را به نمایش گذاشت.

از طریق این برنامه بازدیدکنندگان به انتخاب یک آیه قرآنی یا حدیث شریف در موضوعات مختلف می پردازند که به منزله حکمتی است که در زندگی خود از آن پند گرفته و به آن عمل می کنند.
ایده این برنامه مورد استقبال و تحسین بازدیدکنندگان قرار گرفت و با مفاهیم والای خود که گنجینه ای از معارف و موعظه های ثقلین بود، مورد توجه و تأثیرپذیری آنها قرار گرفت.

غرفه مجمع علمی قرآن کریم در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم طی این روزها شاهد حضور مسئولین و برخی شخصیتهای مذهبی و مردمی بوده است.

بازدیدکنندگان غرفه خرسندی خود را نسبت به فضای قرآنی و اقدامات ارزشمندی که در راه خدمت به قرآن کریم که در آنجا انجام شده ابراز کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: