برگزاری کارگاه با موضوع(اهمیت مدیریت برای فرد و جامعه) از سوی بخش توسعه پایدار

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی کارگاهی را تحت عنوان (مدیریت و اهمیت آن برای فرد و جامعه) برگزار کرد.

فراس الشمری، مربی این دوره گفت: هدف این کارگاه ارائه معارف و علوم و مهارت های جدید در زمینه مدیریت به شرکت کنندگان به منظور انجام برنامه ریزی صحیح جهت تحقق اهداف، تعیین اهداف عمومی و استفاده از زمان به شکل سیستماتیک از طریق ساماندهی منابع و هدایت آن به بهترین شکل است.

وی گفت: این کارگاه مجموعه ای از محورها را درباره علم مدیریت از نظر برنامه ریزی سیستماتیک و اهداف مورد نظر دربرگرفت.

الشمری در خاتمه افزود: این کارگاه بواسطه پاسخگویی به سوالات مطرح شده در طول برگزاری آن و نیز گفتگوهایی در میان حضور ویژه جوانان شاهد تعامل پرشور شرکت کنندگان بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: