تمایز غرفه مجمع علمی در نمایشگاه قرآن الكريم تهران در بین ۱۷ کشور

غرفه مجمع علمی قرآن کریم آستان قدس عباسی در زمینه خوشنویسی و تزئینات در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران، پایتخت ایران برتری یافت‌. مشارکت این مجمع در میان حضور هفده کشور عربی و اسلامی صورت گرفته است.

این نمایشگاه شاهد حضور برجسته تعدادی از شخصیت‌های برجسته قرآنی جهان اسلام، برخی وزرای کشورها، خوشنویسان ارشد قرآن و رسانه های عربی و بین المللی بود که این رویداد هنری را ثبت و شگفتی خود را نسبت به تلاش مجمع برای حمایت از فرهنگ علمی و هنری قرآنی ابراز کردند.

مشارکت مجمع علمی با استفاده از تعدادی تابلو که تحول و پیشرفت هنری کتابت قرآن کریم را حکایت می کند، متمایز گردید.

هنرمندان این مجمع از خط کوفی کهن قرآنی در قرن اول و دوم هجری، خط کوفی مشرقی در قرن سوم و چهارم هجری، خطوط نرمی که در قرن های بعد نوشته شده است؛ مانند خط محقق و خط ثلث استفاده کردند.

آنها همچنین از خط نسخ که علمای خوشنویسی با کتابت قرآن کریم از آن بهره بردند استفاده کردند تا جنبه های کاربردی و زیبایی شناختی محقق شود و این همان چیزی است که مشارکت مجمع را در بین هفده کشور عربی و اسلامی متمایز می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: