تمجید شخصیت‌های دینی و آکادمیک از خدمات قرآنی مجمع علمی آستان عباسی در نمایشگاه بین المللی تهران

برخی شخصیت‌های مذهبی و دانشگاهی خدمات قرآنی، آثار و تالیفات عرضه شده توسط مجمع علمی قرآن کریم آستان قدس عباسی در سی‌امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را تحسین کردند.

شيخ مهدی قلندر البياتی، رئیس هیئت مجمع علمی از شیخ حسین مهر، مدیر مدرسه التفسیر در دانشگاه بین المللی المصطفی استقبال کرد. وی برتری غرفه مجمع نسبت به سایر غرفه ها را به خاطر دربرگیری آثار و تالیفات آن ستود.

شيخ حسين مهر تولیدات مجمع علمی قرآن کریم اعم از تهیه قرآن، آثار پژوهشی و چاپ آن در حوزه علوم تفسیر، مجلات فرهنگی و پروژه های قرآنی را ستود.

وی اقدام مجمع علمی قرآن کریم در ایجاد فضای قرآنی و اقدامات ارزشمند آن در راه خدمت به قرآن کریم و عترت مطهر(علیهم السلام) را تمجید کرد.
غرفه مجمع علمی قرآن کریم در نمایشگاه بین‌المللی قرآن تهران طی روزهای برگزاری نمایشگاه شاهد حضور شخصیت‌های مختلف مردمی، مذهبی و غیره بوده است که طی آن بازدید کنندگان شگفتی خود را نسبت به فضای قرآنی ایجاد شده در راه خدمت به قرآن کریم ابراز کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: