برگزاری دوره آموزشی فن عکاسی ویژه پرسنل آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی دوره آموزشی را درباره اصول عکاسی برای کارکنان واحد ارتباطات وابسته به این بخش برگزار کرد.

سيد حسنين المالكی، مربی این دوره گفت: دوره مذکور در چارچوب برنامه آموزشی تهیه شده برای ماه مبارک رمضان ویژه واحد ارتباطات به منظور توسعه مهارتهای پرسنل آن در زمینه عکاسی و حمایت از این واحد با کادر حرفه ای جهت تحقق اهداف آن است.

وی افزود: این دوره چکیده‌ای را درباره عکاسی و تکنیکهای آن، نحوه انجام تنظیمات دوربین، مهم ترین تعاریف کلی هنر عکاسی، نوردهی، انواع عکاسی، ترکیب بندی و قوانین در برگرفت.

به گفته المالکی، این دوره در چارچوب دوره های تخصصی است که بخش توسعه پایدار جهت ارتقای وضعیت کارکنان آستان برگزار می‌کند و به مدت دو روز، روزانه دو ساعت در سالن نافذ البصیره برگزار می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: