پایان دوره آموزشی مجمع علمی درباره خوشنویسی و تزئینات قرآن کریم

مجمع علمی قرآن کریم آستان قدس عباسی دوره آموزشی (خوشنویسی قرآن کریم ونقوش تذهیب) که ویژه کارکنان آستان قدس عباسی برگزار شده بود را خاتمه یافت. مرکز چاپ قرآن کریم وابسته به مجمع علمی قرآن الکریم بر این دوره نظارت داشت.

لواء عبد الحسن عطيه، معاون علمی رئیس مجمع گفت: این دوره به چگونگی خوشنویسی مصحف شریف و نقوش تذهیب برای گروهی از پرسنل آستان اختصاص داشت. این دوره با هدف گسترش معارف قرآنی برگزار شده بود.

وی اظهار داشت: در این دوره شیخ ضیاءالدین الزبیدی، مدیر مرکز چاپ قرآن کریم، خوشنویس کرار الموسوی، و طراح احمد قتیبه از مرکز نسخ خطی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان به تدریس پرداختند.

شيخ ضياء الدين الزبيدی مدیر مرکز در این خصوص عنوان داشت: این دوره که در سرداب الکف در صحن مطهر عباسی برگزار شد، در قالب فعالیتهای رمضانی ویژه مجمع علمی قرآن الکریم بود و اطلاعات بسیاری در خصوص تفاوت میان نقوش و کتابت مصحف شریف ارائه شد.

الزبیدی گفت: این دوره شاهد حضور متمایز خادمان حرم حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) در این دوره بود و بیش از ۷۰ تن از پرسنل در این دوره شرکت کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: