مشارکت دانشگاه الکفیل در دوره بین المللی آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه الکفیل به منظور ارتقای سطح زبان انگلیسی اساتید و دانشجویان خود از طریق پلتفرم اینترنتی زوم در یک دوره آموزشی بین المللی شرکت کرد.

این نشست از سوی " International House London" برگزار شد و ملیتهای عربی و بین المللی اعم از اساتید و دانشجویان را دربرگرفت و به مدت دو روز در هفته به مدت یک ماه برگزار شد.

این دانشگاه از طریق برنامه‌های درسی بین‌المللی و زیرساخت‌های استاندارد بالا همواره با پیشرفت علوم معاصر همگام بوده است تا نسل دانشگاهی ممتازی را تربیت کند که بتواند خدمات انسان دوستانه علمی و پزشکی را به جامعه ارائه دهد.

سطح زبان انگلیسی نقش مهمی در راهبرد دانشگاه برای عقد شراکتها و توافقات با دانشگاه های معتبر بین المللی دارد.

در میان تلاش‌های جدی برای ارتقای سطح زبانی کادر آموزشی، همه آنها در برنامه‌ای بین‌المللی شرکت کردند که شامل آزمون تعیین سطح، تقسیم اساتید به گروه‌ها و تخصیص برنامه‌های درسی بر اساس سطوح بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: