گستراندن روزانه فرش در پیرامون آستان قدس عباسی جهت خدمت رسانی به زائران گستراندن روزانه فرش در پیرامون آستان قدس عباسی جهت خدمت رسانی به زائران

بخش امور خدماتی آستان قدس عباسی روزانه منطقه اطراف آستان را برای خدمتگزاری به زائران به ویژه در ایام زیارتی و شبهای جمعه مفروش می‌نماید.

در همین زمینه، سيد محمد حربی، معاون رئیس این بخش گفت: به منظور ایجاد فضای عبادی مناسب برای زائران به ویژه در ایام زیارتی و شبهای جمعه، کارکنان این بخش عصر هر روز شروع به پهن کردن صدها فرش در جوار حرم حضرت اباالفضل عباس (علیه السلام) می کنند که روزانه حجم انبوهی از زائران به آنجا مشرف می شوند.

وی افزود: اقدامات مفروش نمودن شامل فضاهایی است که پیش از این آستان قدس عباسی با فراهم کردن اماکن نشستن و استراحت در جوار حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) برای خدمت به زائران آماده کرده بود.

حربی تصریح کرد: امور خدماتی که این بخش برای خدمت رسانی به زائرین انجام می دهد، بر اساس برنامه ای است که مدیریت بخش تهیه کرده و شامل مفروش نمودن و آماده سازی این فضاها برای نشستن زائران و انجام اعمال عبادی‌ شان به سهولت است.

بخش امور خدماتی آستان قدس عباسی روزانه منطقه اطراف آستان را برای خدمتگزاری به زائران به ویژه در ایام زیارتی و شبهای جمعه مفروش می‌نماید.

در همین زمینه، سيد محمد حربی، معاون رئیس این بخش گفت: به منظور ایجاد فضای عبادی مناسب برای زائران به ویژه در ایام زیارتی و شبهای جمعه، کارکنان این بخش عصر هر روز شروع به پهن کردن صدها فرش در جوار حرم حضرت اباالفضل عباس (علیه السلام) می کنند که روزانه حجم انبوهی از زائران به آنجا مشرف می شوند.

وی افزود: اقدامات مفروش نمودن شامل فضاهایی است که پیش از این آستان قدس عباسی با فراهم کردن اماکن نشستن و استراحت در جوار حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام) برای خدمت به زائران آماده کرده بود.

حربی تصریح کرد: امور خدماتی که این بخش برای خدمت رسانی به زائرین انجام می دهد، بر اساس برنامه ای است که مدیریت بخش تهیه کرده و شامل مفروش نمودن و آماده سازی این فضاها برای نشستن زائران و انجام اعمال عبادی‌ شان به سهولت است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: