اختتامیه دو دوره در زمینه احکام تلاوت و علوم قرآن از سوی مجمع علمی آستان قدس عباسی

مجمع علمی قرآن کریم آستان قدس عباسی دو دوره در زمینه احکام تلاوت و علوم قرآن کریم را خاتمه داد. مرکز قرآن کریم در نجف اشرف وابسته به مجمع بر برگزاری این دوره ها نظارت داشت.

دوره نخست تحت عنوان دوره سید محسن حکیم (قدس سره) بود که به آموزش علوم قرآن کریم اختصاص یافت. دوره دوم نیز تحت عنوان دوره سید محمد بحرالعلوم (قدس سره) با موضوع آموزش احکام تلاوت و قرائت صحیح قرآن کریم برگزار شد.

این دو دوره با برگزاری آزمون نهایی میان قرآن آموزان شرکت کننده در مدرسه دینی نجف اشرف به پایان رسید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: