چاپ کتاب (حدیث در مطالعات خاورشناسی) از سوی بخش امور فکری

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کتاب «الحديث في الدراسات الاستشراقية»(حدیث در مطالعات شرق شناسی) را به تازگی منتشر کرده است.

این کتاب که تحت نظارت مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش منتشر شده متعلق به گروهی از مولفان بوده و توسط مرتضی مداحی گردآوری شده است.

این کتاب بخشی از مطالعات شرق شناسی است که به منظور ارائه گزارشی درباره مطالعات شرق شناسان در باب حدیث و در عین حال نقد برخی دیدگاههای شرق شناسان در باب حدیث نوشته شده است.

بیشتر مقالات این کتاب توسط محققین این حوزه نوشته شده و در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده است و هر یک از مقالات این مجموعه به بررسی یا نقد مطالعات غرب درباره احادیث مسلمانان می پردازد.

در آخرین مقاله فهرستی از مطالعات و منابع غربی پیرامون حدیث یا پایان نامه های ارائه شده در مراکز علمی غرب ارائه شده که جنبه ای از ابعاد حدیث یا موضوعات مرتبط با آن توسط اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته است.

این مرکز امیدوار است این کتاب در کنار کتب دیگری که به زودی منتشر می شود، گامی در راه دفاع از حدیث باشد که یکی از مهم ترین منابع اسلامی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: