اختتامیه آزمونهای دوره حفظ نهج البلاغه در آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی آزمونهای دوره حفظ نهج البلاغه و شرح آن را برای پرسنل آستان برگزار کرد.

محمد حسن جابر، رئیس این بخش گفت: آزمونهای کتبی دوره حفظ نهج البلاغه و شرح آن برگزار شد. این دوره به مدت چندماه به صورت دو ساعت در هفته ادامه یافت.

وی ادامه داد: این بخش جمعی از علاقه مندان از میان کارکنان آستان را انتخاب می کند و جلساتی را درباره حفظ، شرح و ارزیابی فرازهایی از نهج البلاغه برای آنها برگزار می کند.

رئیس بخش توسعه پایدار گفت: این برنامه با برگزاری تعدادی آزمونهای شفاهی و کتبی خاتمه یافت. هدف این آزمونها انتخاب برگزیدگان جهت شرکت در مسابقه نهایی بود که طی روزهای آتی در صحن و سرای آستان قدس عباسی برگزار خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: