برگزاری نشست‌‌های تدارکاتی کمیته‌های ناظر بر جشنواره‌ی "هفته امامت"

کمیته‌های ناظر بر جشنواره‌ی علمی و بین‌المللی "هفته امامت"، به برگزاری نشست‌های تدارکاتی خود جهت بررسی تمام جزئیات این رویداد ادامه می‌دهند.

"هفته امامت" اولین همایش فرهنگی- بین‌المللی است که آستان قدس عباسی با همکاری انجمن علمی و فکری العمید و دانشگاه‌های الکفیل و العمید برگزار می‌کند.

دکتر ریاض طارق العمیدی، رئیس این انجمن اظهار داشت: "نشست امروز برای پیگیری تغییرات و اصلاحاتی که در طول هفته‌ی پیش رخ داد انجام گرفت، و پیگیری پژوهش‌های علمی دریافت شده برای شرکت در این رویداد مهم، بخشی از آن‌ بود."

وی افزود: "در این نشست درباره‌ی تعداد پژوهش‌های واصله و محورهای آن‌ها و موضوعاتی که هنوز به حد نصاب نرسیده است گفتگو کردیم، تا پس از آن پژوهش‌های مناسب برای شرکت در این رویداد را مشخص نماییم."

از سوی دیگر، دکتر محمد حسن جابر، رئیس بخش مطالعات اجتماعی در این انجمن اظهار داشت: "این نشست یکی از سلسله نشست‌های تدارکاتی است که برای برگزاری موفق جشنواره‌ی "هفته امامت" انجام گرفت‌ تا در آن موضوعات و کنفرانس‌هایی که قرار است در این جشنواره ارائه شود، مورد بررسی قرار گیرند."

وی افزود: "این همایش به جنبه‌های مختلفی می‌پردازد و شامل فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی متنوعی است که محورهای فکری و علمی آن برای روزهای برگزاری تعیین شده است."

وی تصریح کرد: "کمیته علمی ناظر بر فعالیت‌های این رویداد، مجموعه‌ای از مسابقات خلاقانه و عمومی را به فعالیت‌های آن اضافه کرده است. به این صورت که در هر روز یک مسابقه برگزار می‌شود و این مسابقات شامل داستان کوتاه، خوشنویسی، فیلم کوتاه و تعدادی از فعالیت‌های هنری می‌شود و امیدواریم به گسترش موضوعات این رویداد کمک نماید."
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: