فراگیران طرح ملی "امیر القرّاء" در جایگاه‌های برتر مسابقات قرآنی

فراگیران طرح ملی "امیر القرّاء"، وابسته به مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی، موفق به کسب مقام‌های اول، در مسابقات قرآنی استان‌های مختلف عراق، در سال ۲۰۲۳ شدند.
این طرح زیر نظر مرکز مطالعات قرآن کریم وابسته به این مجمع برگزار می‌شود.

قاری احمد عادل مؤید، در مسابقاتی که مدرسه (ابن الجواد القرآنية) در بغداد برگزار کرده بود، موفق به کسب رتبه برتر شد. قاری لیث سعد، در‌ مسابقات دانش‌آموزی مدارس ‌(الکرخ الثانیه) رتبه اول را به دست آورد.

قاری محمد الصدر حمود نیز رتبه سوم را در مسابقات دانش‌آموزی (الکرخ الثالثه) برای حضور خود ثبت نمود.

اما در استان ذي قار، قاری عبدالله قاسم، رتبه اول را در مسابقات دانش‌آموزی مقطع راهنمایی کسب نمود. این در حالیست که قاری محمد علی عبید در همین مسابقات در مقطع دبیرستان نفر اول شد و قاری مصطفی جواد الشعلان در مسابقات استانی جایگاه اول را از آن خود کرد.

استان بصره نیز شاهد حضور موفق فراگیران این مجمع بود. قاری صادق أنور سعد رتبه اول مسابقات دانش‌آموزی این استان و قاری مرتضی حسین، رتبه سوم مسابقات دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره را به دست آوردند.

قاری یوسف ادریس در مسابقه‌ی تلویزیونی "بیت المعمور" با تقلید از شیخ محمد صدیق المنشاوی در جایگاه اول قرار گرفت و قاری سیف علی عبد الهادي در مسابقات دانش‌آموزی استان واسط به مقام دوم دست یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: