Dünyaca ünlü kanal bu demeci makasladı: Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ’dan Kifai Cihad fetvasına dair açıklama ve sorulara cevaplar

Bazı medya organlarının kasıtlı olarak Dini Merceiyet’in çağrısını dünyaya mezhep savaşıymış gibi gösterme çabalarını sonuçsuz bırakmak amacıyla Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Allah-u Teâlâ bereketli gölgesini daim etsin) temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî İngiliz BBC kanalının röportaj isteğini kabul etti. 18 Haziran 2014 günü düzenlenen röportajda şunlar yer aldı:

“Merce-i Alâ, ülkeyi saran tehlikeyi sezmiş; Ordunun Musul ile Tikrit’ten çekilip teröristlerin girdiğini ve terörist güruhların o şehirlerin evlatlara yaptığı canilikleri görmüştü. Tüm mezheplerden Müslümanların kanını döküp Mukaddes değerlerini yerle bir etmek ve daha başka canilikleri işlemek üzere Bağdat’a, Necef-i Eşref’e ve Mukaddes Kerbelâ’ya geleceklerini ilan ettiklerini de duymuştu. Mezhepleri ve kökenleri ne olursa olsun tüm Iraklılara tekfircilere karşı Kifai açıdan farz cihat ilan etmesine işte bunlar sebep oldu.”

“Sayın Merce-i Alâ’nın fetvası çok açıktır; ne bir tefsire (özel olarak açıklanmaya), ne de bir tevile (farklı bir şekilde yorumlanmaya) ihtiyaç duymaktadır. Hiçbir şekilde belli bir mezhebe karşı savaş olarak yorumlanamaz!!! Aksine tüm mezheplere ve dinlere yöneltilmiş; tekfircilere karşı savaşmaya çağırmıştır.”

“Bu fetvayı farklı bir şekilde yorumlamaya çalışmak ve herhangi bir siyasi cihete ya da hükümete destek olarak göstermeye çalışmak Merceiyet tarafından kesinlikle reddolunmuştur. Kendileri buna kesinlikle müsamaha göstermemektedir.”

“Sayın Seyyid Merce-i Âlâ’nın (Gölgesi daim olsun) geçtiğimiz on bir yıl boyunca olan duruşu; şiddete ve insanların birbirini öldürmesine karşı olduğunu reddeden tutumunu gösteren çok açık bir delildir. Zira kendileri, herhangi bir mezhebe ya da inanca karşı saygısızlık yapıldığında hemen karşı çıkmış ve tepkilerini ifade etmişlerdir. Kendilerinin, diğer din ve inançlara ait ibadethane ve kiliselere bir saldırı ya da hedef alınma söz konusu olduğunda bile kınama metni yayınladıklarını müşahade ettik.”

“IŞİD adlı örgütün İslam ile hiçbir bağı yoktur. Tekfirci bir örgüttür ve İslam’ın yoluna en uzak şeydir. Zira İslam toplumun tüm kesimleri arasında barış içerisinde bir arada yaşamın gerçekleşmesini hedefler ve İslam dışındaki düşüncelerin ya da inançların şu ya da bu yolla tekfir edilip katledilmelerini reddeder!”

“İslam kelime-i şahadet getiren herkesin kanının, malının ve ırzına dokunulmasını haram sayar.IŞİD Müslümanların ırzına el uzatmış, mukaddes değerlerine saygısızlıkta bulunmuş ve mescitlerine saldırmıştır. Kiliselere de saldırmış, ülkedeki iç barışı tehlikeye atmış hatta bölgedeki barışı bile tehdit etmiştir.”

Şeyh Kerbelaî sözlerinin sonunda şunları söyledi: “Merce-i Âlâ, terörist güruhlara karşı savaşta herkesin güvenlik güçleri çatısı altında savaşmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Hiçbir cihetin, örgütün, partinin ya da hareketin kendi başına silahlanmasına hiçbir şekilde izin vermemektedir. Aynı zamanda da herkesin kendini kontrol etmesi, sinirlerine hakim olması ve hiçbir vatandaşın; başka bir kesimden ya da mezhepten olan başka bir vatandaşa karşı olanlara tepki mahiyetinde herhangi bir davranışta bulunmaması gerektiğini özellikle vurgulamıştır.”

“Sayın Seyyid Merce-i Âlâ’nın şemsiyesi vatan evlatlarının tümüne açıktır. Kendileri her türlü gerilimi ya da mezhep odaklı şiddeti her zaman reddetmişlerdir.”

Ancak İngiliz BBC kanalı röportajı tümüyle yanıtlamadı. Sadece gönüllülük ile ilgili bölümü yayınladı. Kafalarda oluşan soru işaretleri, fetvanın çıkış sebepleri ve fetvanın hiçbir mezhep farkı gözetmeksizin Irak’ın tüm evlatlarını kapsadığını yayınlamadı. Böylelikle kanal sürekli savunup durduğu “tarafsız” oluşunun aslında sadece bir iddiadan ibaret olduğunu açıkça göstermiş oldu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: