رایزنی موسسه الوافی با مرکز زندانیان سیاسی جهت تكميل دایره المعارف ویژه زندانیان

موسسه مستندسازی و مطالعات الوافی در آستان قدس عباسی با موسسه زندانیان سیاسی درباره پروژه تکمیل دایره المعارف ویژه زندانیان رایزنی کرد.

احمد صادق، مسئول موسسه الوافی در این خصوص گفت: سید احمد صافی (دام عزه)، متولی شرعی آستان قدس عباسی به موسسه الوافی دستور به نگارش دایره المعارف زندانیان سیاسی را داد چرا که این موسسه از تجارب لازم در زمینه نگارش دایرة المعارفها برخوردار است.

وی گفت: ثبت و مستندسازی نیازمند ادله و شواهد واقعی و تاریخی است تا حجت همیشگی برای خواننده ای باشد که در دایرة المعارف زندانیان سیاسی، داستان، مقاله، پایش و آمار را خواهد یافت و نیز اینکه نگارش دایرة المعارف به روش علمی و نوین باشد.

صادق گفت: موسسه الوافی پایگاه داده هایی را از موسسه زندانیان سیاسی دریافت کرد و فهرست نویسی حدود ۸۰ درصد آن انجام شده است. این دایره المعارف شامل همه جنایات نظام سابق از ابتدا تا پایان آن را در بر گرفته است. وی بر تداوم این فعالیت با روند بالایی به منظور تکمیل دایرة المعارف در اسرع وقت تاکید کرد.

همچنین حسين السلطانی، رئیس موسسه زندانیان گفت: دیدار امروز حلقه ارتباطی مهم و ضروری است، زیرا موسسه الوافی نقش مهم و استثنایی در ثبت تاریخ و ارائه آن به نسل های آینده دارد.

وی گفت: تلاشی که از سوی موسسه الوافی صورت می گیرد، شایسته تقدیر است و امیدواریم بتوانیم چیزی درخور فداکاری های دورانی که مردم شریف عراق به دلیل سرکوب رژیم استبدادی پشت سر گذاشتند، ارائه دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: