ارائه خدمات درمانی رایگان به شهروندان در کلینیک‌های دندانپزشکی دانشگاه الکفیل

ارائه خدمات درمانی رایگان به شهروندان استان نجف اشرف همچنان در کلینیک های دندانپزشکی دانشگاه الکفیل ادامه دارد.

علی فلاح حسن ناظر بر کلینیک‌ها در این خصوص گفت: فعالیت دانشجویان در کلینیک‌ها بر اساس تعهدات و الزامات مشخص شده توسط کمیته ویژه‌ای تعیین شده است که دانشجو را ملزم می‌کند تا بر اساس آنها کار کند و او را قادر می سازد تا آزمون‌ها را به خوبی پشت سر بگذارد و نتایج رضایت بخشی را کسب کند.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که در هر مرحله در کنار دانشجو به خصوص دانشجویان ممتاز باشیم. دانشگاه نیز به حمایت از آنها و ارتباط با دانشجویان حتی پس از فارغ التحصیلی اهتمام می ورزد تا رویکرد واقعی دانشجویان به سمت تحصیلات تکمیلی و سایر چشم اندازهای دندانپزشکی باشد.

حسن تاکید کرد: پیشرفت فنی در کلینیک‌های دانشگاه امتیازاتی را در تخصص دندان‌پزشکی افزوده و بسیاری از امور را برای دانشجویان در کسب نتایج مطلوب تسهیل کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: