مشارکت فعال بخش امور فکری در نشست راههای حفظ میراث خطی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در نشست (راههای حفظ میراث خطی) که به همت مجمع علمی عراق و با همکاری مرکز احیای میراث علمی و عربی دانشگاه بغداد برگزار می شود، شرکت کرد.

حسنین احمد حسن، مدیر مرکز فهرست نویسی کتابخانه حرم مطهر عباسی وابسته به بخش امور فکری گفت: این مرکز بیشترین مشارکت را در این نشست داشت، زیرا با سه مقاله شرکت کرد که اولین آن درباره فهرست نویسی نسخ خطی بر اساس نظام جهانی مدرن بود. پژوهش دوم قانونی بودن به ودیعه نهادن یا بازگرداندن نسخه های خطی را بررسی می کند و پژوهش سوم به تلاش‌های مرکز برای نمایه سازی نسخه های خطی در کتابخانه حرم مطهر عباسی می پردازد.

وی افزود: هدف از مشارکت، برجسته‌سازی نقش حرم مطهر عباسی در حفظ نسخه های خطی بویژه میراث عراق از طریق اهتمام به آنها در امور نسخه های خطی، فهرست نویسی و مرمت آنها است.

محمد حسین آل یاسین، رئیس مجمع علمی عراق نیز به نوبه خود از نقش حرم مطهر عباسی و تلاش‌های آن برای حفظ میراث خطی تمجید کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: