مشارکت آستان قدس عباسی در نشست تیم ملی الجوده در استان نینوا

آستان قدس عباسی در پنجمین نشست تیم ملی (الجودة: كيفيت) که در استان نینوا برگزار شد شرکت کرد.

رضا العبودی، نماینده آستان قدس عباسی در این تیم گفت: هدف از تیم ترسیم سیاست کیفیت در وزارتخانه ها، استانها، نهادها و غیره است و تلاش می‌کند تا اصول کیفیت را در نهادهای کشوری عراق تقویت کند.

العبودی گفت: این نشست با ارائه پیش نویس چارچوب برنامه راهبردی تیم ملی الجوده، بحث درباره پرسشنامه کارمند نمونه، فعالیت تیمهای تشکیل شده مرتبط با ساختارهای سازمانی، تهیه گزارش‌های پیگیری برای بخش‌های کیفیت و همچنین شفاف‌سازی مکانیسم اجرای پرسشنامه (رضایت شغلی و رضایت طرفهای ذیربط) همراه بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: