Mukaddes Türbe’den yeni eser: Müminlerinin Emîri’nin oğlu Hz. Ebu Fazıl Abbas (Aleyhimasselâm) – Sireti ve üstün sıfatları”

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi bünyesinde görev yapan Yazma eserler Evi (Kütüphanesi); büyük araştırmacı alim Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Huseynî Celâlî’nin kaleminden “Müminlerin Emîri’nin oğlu Hz. Ebu Fazıl Abbas – Sireti ve üstün sıfatları” adlı eserini yayınladı.

Eser Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) mubarek hayatını detaylarıyla aktarıyor. Eserin büyük bölümü en eski ve en güvenilir kaynaklara dayanılarak derlendi. Geri kalan bölümünde de hazret ile muasır olmayanların hiçbir şekilde ihtilaf etmediği hususlardan derlendi.

Eserin müellifi; gerçek inanç esasları, kesin tarih ve Arap dili ile edebiyatının içeriği ile örtüşen kaynak metinlerin kullanılmasına özel özen göstermiştir. Telif sürecinde İslami mirasa yönelik günümüzde yayınlanan çalışmalardan da yararlanıldı. Bu da kaynak metinlerin hangi kapsamda sınıflandırılabileceğini ve içerdiği anlamları birbiriyle karşılaştırmalı olarak sunmaya katkı sağlıyor.

Yazar bu eseri telif ederken; Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) ile ilgili kaynak metinlerin belirsiz, sadece zahiri ile yetinilmiş donuk metinler olarak kalmamasını ve içerdiği derin anlam karşılaştırmasından uzak kalınmamasını amaçladığını ifade ediyor.

Yazar eseri ortaya koyarken asgari hedefinin Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) ile ilgili kaynak metinleri ve gerçek hedeflerini okura en güzel ve en kolay şekilde açıklamak olduğunu söyledi.

2003’te diktatörlük rejiminin devrilmesi ve Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin başına meşru yönetimin geçmesi ile birlikte hayatın her alanında büyük bir şahlanma içerisine girmiştir. Mukaddes Türbe bu sürecin öncesinde yaklaşık iki yüzyıl boyunca duraklatılmış ve ilim yayma vazifesini yürütmekten men edilmiştir. Yeniden şahlanmaya geçilmesi ile birlikte Mukaddes Türbe tekrar gerçek Muhammedi öğretilerin ve saf kaynağından çıkan dini ilimlerin öğretildiği, kitapların telif edildiği,yayınlandığı, el yazmalarının incelendiği ve görsel, işitsel, elektronik alanlarda faaliyet gösteren bir kültür, marifet ve ilim yuvası haline gelmiştir. Mukaddes Türbe’nin bu süreçte birçok eseri gün yüzüne çıkarmış ya da telif etmiştir. Bunlardan biri de “Hz. Ebu Fazıl Abbas (Aleyhisselâm) - Sireti ve üstün sıfatları” adlı eserdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: