Mukaddes Türbe Mirası Merkezi’nden Müminlerin Emîri’nin (Aleyhisselâm) faziletlerine dair yeni eser

Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi İslam kütüphanesine yeni eserler ile katkıda bulunmaya devam ediyor.

Daha önceleri çok sayıda tarihi el yazması, muasır kalemlerden ve eski müelliflerin kalemlerinden çıkan eser, önemli konulara çarpıcı üsluplarla değinen eski ve yeni makaleler, yayınlar vb. eserler ile İslam ve dünya literatürüne katkı sağlayan Mukaddes Türbesi; bu sefer de Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali’nin (Aleyhisselâm) faziletlerine dair yeni bir eser ile karşımızda.

Eser hakkında

H. 981 senesinde yaşamış olan Seyyid Veli bin Nimetullah el-Huseynî Er-Radavî el-Hâirî’ye ait olan “Kenzul Metalib ve Bahrul Menakib fi Fezaîli Aliyyibni Ebî Talib – Aleyhisselâm / Hz. Ali bin Ebi Talib’in (Aleyhisselâm) faziletler hazinesi ve menkibeler denizi (Türkçeleştirilmiştir)” adlı eser; iki bölümden oluşuyor. Seyyid Huseyn Musewî imzasını taşıyan tahkik süreci üç nüsha üzerinden gerçekleştirildi.Bu nüshaların en tamam, en sahih ve en eski olan Mukaddes Kum kentindeki Feyziye mederersine ait Kütüphanede yer alıyor. Söz konusu nüsha eserin yazımından sekiz yıl sonra yazılmış. Zaten eserin adı Vasîylerin Efendisi Hz. İmam Ali’nin (Aleyhisselâm) menkıbelerine ait değerli eserlerden olduğunu belli ediyor.

Kitabın müellefi; İslam dünyasının her iki ekolüne ait en sahih ve en kamil kaynaklardan Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali’nin (Aleyhisselâm) faziletlerine dair ayet-i kerîme’lerin tefsiri ve hadisleri toplayarak Allah-u Tealâ’nın güzel isimleri Esma-i Husna adedince 99 bölüm altında derlemiş. Bu bölümlerde Hz. İmam Ali’ye (Aleyhisselâm) ait makamlar, menkibeler, faziletler, mubarek doğumları ve Hz. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi we Âlihi) ile olan yaşamını bablar halinde irdelemiş. Her bir bab için özel bir unvan ve bir mukaddime hazırlamış.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: