برنامه زیارتی حرم مطهر امام علی (علیه السلام) برای طلاب علوم دینی آفریقایی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی برنامه زیارت دسته جمعی را برای طلاب علوم دینی آفریقایی در کربلا جهت تشرف به حرم مطهر امام علی (علیه السلام) ترتیب داد.

مرکز مطالعات آفریقا وابسته به بخش بر برگزاری این برنامه نظارت داشت.

سعد ستار الشمری، مدیر مرکز گفت: مرکز یاد شده تعدادی برنامه ها را برای اقلیت آفریقایی در عراق به ویژه طلاب علوم دینی تهیه کرده است که آخرین آن برنامه ویژه جامعه آفریقایی در شهر کربلای معلی برای زیارت حرم امام علی (علیه السلام) در نجف اشرف بود.

وی گفت: این مرکز به طور مستمر از طریق برنامه های خود اقلیت های آفریقایی در عراق را حمایت و برای آنها فعالیت‌های دینی و عبادی متنوعی را برگزار می‌کنند. این برنامه ها به دستور سید احمد صافی (دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی برگزار می شود .
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: