Merce-i Âlâ’dan verilen fetvanın sivillerin korunmasına yönelik olduğu hatırlatması ve Gazze mesajı

Seyyid Sistanî
Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî (Allah-u Teala bereketli gölgesini bakî kılsın) önemli mesajlar verdi.

11 Temmuz 2014 (12 Ramazan 1435) Cuma günü Mukaddes Kerbelâ’daki Temsilcisi ve Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Genel Sekreteri Şeyh Abdulmehdi Kerbelai tarafından kıldırılan Cuma namazı hutbesinde bu mesajlara değinildi.

Dini Merceiyet; Irak halkını ve Iraklı siyasetçileri, özellikle de yaşanmakta olan zorlu dönemde tefrikadan ve ihtilaftan uzak durmaya çağırdı. Parlamentoyu anayasal süreci daha da fazla aşmamaya çağıran Merceiyet; yaşanmakta olan krizin köklü çözümünün sağlanabilmesi için her üç başkanı (Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan) da milletçe kabul görecek bir biçimde bir şekilde seçim yapma ve bu seçimleri de hızla yapma çağrısında bulundu.

Merce-i Âlâ temsilcisi aynı zamanda meşhur fetvanın sebebine de değindi:

“Güvenlik güçleri saflarına katılmak için gönüllü olunması çağrısı; her inanç ve etnik unsurdan Iraklıları, yabancı teröristlere karşı korumak amacıyla yapıldı.”

Kerbelâi ardından şöyle devam etti:

“Buradan tekrar şunu vurgulamak istiyoruz. Silahlı kuvvetlerdeki savaşçılar ile vatanları, halkları ve mukaddes değerlerinin müdafaası için kahramanca çarpışan gönüllü yiğitlere şunu vurgulamak istiyoruz. Tüm vatandaşların ve mezhebi, ırkı ya da siyasi duruşu ne olursa olsun, hiçbir suçsuz vatandaşı dışarıda tutmadan haklarına tam ve eksiksiz bir şekilde riayet etmemelilerdir. Herkese Nebiy-i Mustafa’nın (Sallallahu Aleyhi we Âlihi) hutbesindeki şu buyruğunu hatırlatmak isteriz:

“Şüphesiz kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız; bu yurdunuzda ve bu ayınızdaki bu gününüzün haramlığı gibi birbirinize haramdır! Burada bulunan, bulunmayana tebliğ etsin (anlattıklarımı ulaştırsın)!”

Allah-u Teala O’na ve Ehlibeyti’ne Salât etsin; yine şöyle buyurmuşlardır:

“Bir müslümanın öldürülmesine yarım kelime (ile dahi) yardım eden kimse, kıyamet gününde; alnında “Allah’ın rahmetinden umut kesen” yazılmış olarak Allah Azze ve Celle ile buluşur!”

O halde; suçsuz bir insanın kanının dökülmesine ya da malına mülküne herhangi bir tecavüzde sebep olmaya karşı aman dikkat!

Bir kez daha şunları vurguluyoruz: Gönüllülük işleminin düzenlenmeli, gönüllülerin Irak’ın resmi askeri güçleri ile emniyet güçleri saflarının arasına katılmalı ve yasal çerçevenin dışında herhangi bir sıfat ya da unvan altında hiçbir bir silahlı örgütün varlığına izin verilmemelidir.Bu zaruridir. Bu sorumluluk hükümete aittir ve bunu yerine getirme hususunda hoşgörülü davranamaz.

“Gazze’deki Filistin halkı, günlerdir devamlı bir şekilde İsrail’in düşmanca saldırılara maruz kalmaktadır. İşgal altındaki Filistin’deki kardeşlerimize ve bacılarımıza yapılan bu düşmanca saldırıyı kınadığımızı tekrar vurguluyor; Uluslar arası topluma, İsrail saldırılarına engel olma ve yaşamakta oldukları zorluklarda onlarla birlikte durmaya çağırıyoruz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: