تداوم دوره های آموزشی آستان قدس عباسی در زمینه تربیت اساتید دوره های قرآنی تابستانی

مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباس دوره های آموزشی خود را برای تربیت مدرس دوره های قرآنی تابستانی همچنان ادامه می دهد.

این دوره ها در مجتمع شیخ کلینی تحت نظارت مرکز قرآن کریم وابسته به مجمع برگزار می شود.

محمد صالح المختار، مدرس این دوره گفت: هدف این دوره ها رشد و توسعه توانمندی اساتید که رکن اصلی پروژه قرآنی در دوره های تابستانی هستند و نیز ارائه ابزارهای آموزشی نوین در زمینه شرح علوم قرآن کریم و احکام تلاوت به آنها است.

وی افزود: این مرکز با دعوت از اساتید دوره های تابستانی از استان های مختلف عراق، کارگاه آموزشی را درباره روش‌های نوین تدریس و شیوه های ارائه مطالب علمی به روشی مؤثر از استاد به دانشجو آماده کرده که در جهت خدمت به فرایند آموزش و پرورش در عراق است.

اساتید دوره ها نیز به نوبه خود از تلاشهای مجمع در زمینه برگزاری دوره های تابستانی که برای خدمت به جامعه و تربیت نسلی توانا برای مقابله با فرهنگ های انحرافی است قدردانی کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: