فراخوان بخش امور فکری برای شرکت در نشست میراث سید حسن صدر الکاظمی

بخش امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی از محققان و متخصصان دعوت کرد تا در نشست علمی میراث سید حسن صدر الکاظمی شرکت کنند.

این نشست علمی با عنوان: (گزیده ای از میراث سید حسن صدر کاظمی) به همت مرکز احيا التراث وابسته به این بخش و به مناسبت صدور چاپ اولین شماره از (مقالید التراث: گنجینه های میراث) برگزار می شود.

این نشست روز پنجشنبه ساعت نه و نیم صبح در سالن امام حسن مجتبی (علیه السلام) حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام) برگزار خواهد شد.

برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در نشست اعطا خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: