برگزاری دوره ای با موضوع اصول آموزش توسط آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره آموزشی را درباره اصول آموزش برای انتخاب افراد واجد شرایط کار در میان پرسنل این بخش برگزار کرد.

فراس الشمری، مسئول واحد آموزش این بخش گفت: در چارچوب فعالیت‌های این بخش که به طور کلی در راستای آماده سازی پرسنل آموزشی مورد نیاز بخش و آستان قدس عباسی انجام می شود، امروز برنامه اصول و مبانی آموزش آغاز شد که به مدت سه روز ادامه دارد.

وی ادامه داد: این برنامه شامل برگزاری مجموعه ای از جلسات از جمله (آموزش چیست، روشهای آموزش، رفع موانع و چگونگی تهیه طرح آموزشی) است.

الشمری گفت: در پایان برنامه، مجموعه ای از افراد واجد شرایط به دوره های پیشرفته تری راه خواهند یافت. این برنامه برای گروهی از کارکنان آستان که پیش از این با آنها مصاحبه انجام شده و از آنها آزمون گرفته شده ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی برگزاری کارگاهها و دوره های علمی را که هدف آنها تقویت توانمندی های کارکنان آستان در زمینه ها و رشته های مختلف است ادامه می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: