برگزاری نشستی درباره میراث سید حسن صدر الکاظمی از سوی بخش امور فکری

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی نشست علمی را تحت عنوان (چکیده های میراث سید حسن صدر الکاظمی) به مناسبت چاپ اولین شماره از ضمیمه علمی مجله الخزانه تحت عنوان (مقالید التراث) برگزار کرد.

مرکز احیا التراث وابسته به این بخش بر برگزاری این نشست نظارت داشت.

در همین زمینه، پژوهشگر عبد الكريم الدباغ گفت: این نشست به سید حسن صدر الکاظمی، شخصیت علمی بزرگوار و جریان علمی که در زمینه زندگی نامه ها در قرن چهاردهم بوجود آورد پرداخت.

وی افزود: سید حسن صدر الکاظمی در زمینه علوم مختلف مانند فقه، حدیث، اصول و غیره عالم بود و کتبی داشت که در علم رجال از تأثیر وسیعی برخوردار بود.

در این نشست چهار پژوهش ارائه شد که درباره زندگانی سید صدر، میراث و تولیدات وی در زمینه علوم مختلف بود.

حسين هليّب الشيبانی، سردبیر ضمیمه علمی (مقالید التراث: گنجینه های میراث) گفت: مرکز احیا التراث در آستان قدس عباسی بیش از صد عنوان در زمینه های مختلف علمی مانند فقه، حدیث، زبان، ادبیات، تاریخ، کلام، عقاید، فضائل و تراجم را بعد از گذشت نزدیک به یک دهه و نیم از تأسیس آن منتشر کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: