مشارکت مرکز مطالعات آفریقا در کارگاه پیشگیری و مبارزه با افراط گرایی

هیأت مرکز مطالعات آفریقا وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در کارگاهى تحت عنوان (نقش نهادهاى دینی در پیشگیری از افراط گرایی شدید و مبارزه با آن) شرکت کرد.

این کارگاه به همت مرکز ثبت جرایم افراط‌گرایی عراق وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان و با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در استان نجف اشرف برگزار شد.

سید مسلم الجابری، ریاست هیأت شرکت کننده در کارگاه را به عهده داشت. همچنین تعدادی از مبلغان جامعه آفریقایی در عراق در آن حضور داشتند.

رئیس این هیأت گفت: آستان قدس عباسی پروژه احداث مرکز تخصصی ثبت جرایم افراط‌گرایی عراق را به عهده گرفته است تا گواهی بر حجم جنایات، نقضها و کشتارهایی باشد که ملت عراق در طول دوره های زمانی گذشته در معرض آن قرار گرفتند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: