موسسه شهداء: آستان قدس عباسی با ثبت رخدادهای کشتار اسپایکر مانع جعل حقیقت شد

معاون مدیرکل موسسه شهداء - اداره قبور دسته جمعی تاکید کرد که آستان قدس عباسی حقایق کشتار کمپ اسپایکر را ثبت کرده و مانع جعل آنها شده است.

عامر جبار در اظهاراتی گفت: مرکز ثبت جرایم افراط گرایی وابسته به آستان قدس عباسی نقش مهمی در ثبت این جرایم و حفظ تاریخی آن دربرابر جعل یا تحریف داشته است.

وی افزود: وجود دایره‌المعارف کامل با اسناد واقعی از شورای قضایی، پزشکی قانونی یا اداره شهداء، منبع معتبر و مهمی برای نسل فعلی و آینده است و نمی‌تواند همچون آثار هنری یا اقداماتی باشد که ممکن است به دست فراموشی سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره شهداء به ارائه اطلاعات مختلف از جمله مختصات، آمار و اجساد قربانیان و همچنین خوانش GPS، ماهواره‌ها و عکس‌های هوایی برای مرکز ادامه می‌دهد تا این دانشنامه از نظر فنی کامل شود.

برنامه های نخستین روز جشنواره فتوای جهاد کفایی با تجلیل از تیم پژوهشی دایرة المعارف شهداى كشتار اسپایکر و نیز تقدیر از نهادهای شرکت کننده در تهیه دایرة المعارف و خانواده هاى قربانيان اسپایکر با هدایای مادی و معنوی تبرکی از حرم مطهر عباسی خاتمه یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: