Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’nden Babil Eyaletinde Geniş Kapsamlı İçme Suyu Kampanyası

Hz. Abbas (a.s.) Türbesi Babil eyaletinin el-Tali’a kentinde halka içme suyu sağlamak amacıyla büyük bir kampanya başlattı.Söz konusu kampanya Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’ne bağlı Oto Araçlar Bölümü tarafından yönetiliyor.Oto Araçlar Bölümü personeli Visâm Sabah el-Ureybî konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Personelimiz yüksek yaz sıcakları ve kuraklığın yaşandığı şu günlerde El-Tali’a kenti sakinlerine yönelik içme suyu dağıtımı kampanyası yürütmektedir. Bu beldedeki nehrin kuruması ve alternatif bir su kaynağı bulunmayışı nedeniyle Mukaddes Türbe’ye çağrıda bulunan halkın davetine icabet edilmiştir. Beşinci gün üst üste iki şer defa su dağıtımı yapılmaktadır.”El-Ureybî şöyle devam etti: "Ana yolların 20 kilometreden daha uzak olmasına rağmen, içme suyu dağıtımını sağlamak için köylerin uzaklığına dikkat ettik. Şu ana kadar bu kampanyadan faydalanan köy sayısı sekizdir ve önümüzdeki günlerde kampanyanın kapsamı daha da genişleyecektir."

Bölgenin müdürü Fadel Hüseyin Mişari ise, "Beldemiz, su sıkıntısı nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıyadır. Bu kriz nedeniyle 15 binden fazla kişi etkilenmektedir. Hizmet birimleri de araç ve tanker eksikliğiyle karşı karşıyadır." şeklinde açıklama yaptı.relatedinnerMişari, Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) Türbesi’ne ve Şerî Mütevellîsi Sayın Ahmed Safi'ye teşekkürlerini ilettikten sonra şunları ekledi. "Yönetim, hizmetin artırılması, kuyu kazımı, kuyuların aktif hale getirilmesi ve boru hatları aracılıyla sağlanması için Mukaddes Hz. Abbas (a.s.) ile işbirliği yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca mümkün olan en fala sayıda tanker araç temini ve kuyu kazma yapılmasını istiyoruz. Çünkü devlet dairelerinin bunu tek başına yapabilmeye gücü yetmiyor.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: