چاپ شماره جدید مجله مطالعات آفریقا از سوی بخش امور فکری

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی یازدهمین شماره از جلد دوم مجله مطالعات آفریقا را منتشر کرد.

این مجله یک فصلنامه در حوزه آفریقا است و از سوی مرکز مطالعات آفریقا وابسته به بخش امور فکری منتشر می شود.

شماره جدید در برگیرنده مجموعه ای از مطالعات و پژوهش‌ها در خصوص جامعه آفریقا در زمینه های مختلف است. سعد ستار الشمری، مدیر مرکز مطالعات آفریقا اظهار داشت، شماره یازدهم مجله این مرکز با تلاش‌های همکاران شاغل در اداره تحریریه منتشر شد و مجموعه ای از مقالات و پژوهش‌های آکادمیک را دربرگرفته که مباحث مربوط به آفریقای قدیم و معاصر را بررسی می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: