برنامه های راهبردی مجمع علمی آستان قدس عباسی برای نشر فرهنگ قرآنی

مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی از وجود برنامه های استراتژیک برای نشر فرهنگ قرآن بواسطه پروژه های قرآنی خود خبر داد.

لواء عبد الحسن عطیه، معاون علمی رئیس مجمع گفت: این مجمع برنامه های راهبردی را برای گسترش فرهنگ قرآن در جامعه از طریق برخی پروژه های قرآنی از جمله دوره های تابستانی ویژه دانش آموزان مدارس در برخی استانها دارد.

وی گفت: ما طی بازدید از برخی دوره های قرآنی تابستانی از روند دوره ها و نظم دانش آموزان در آنها مطلع شدیم. همچنین اهداف مجمع علمی و طرح قرآنی کنونی و آتی آن برای رسیدن به جامعه قرآنی که قرآن بخواند، معانی آن را بفهمد و به اخلاق آن آراسته شود بیان شد.

دوره های قرآنی تابستانی که مرکز قرآن کریم در نجف بر آن نظارت دارد، روز شنبه با مشارکت بیش از ۵۴ هزار دانش آموز در برخی استانها آغاز شد. آنها در این دوره ها دروسی را در زمینه های قرآن کریم، فقه، اخلاق و سیره اهل بیت (علیهم السلام) تحت نظر اساتید و معلمان قرآنی فرا می گیرند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: