میزبانی دانشگاه الکفیل از هیأت مرکز پزشکی کشور قطر

یک هیأت کارشناسی از مرکز پزشکی"حمد" قطر از دانشگاه الکفیل بازدید کرد. هیئت قطری به ریاست دکتر ولید ابراهیم الولی، مشاور علم میکروبیولوژی بالینی در جریان بازدید از دانشگاه مورد استقبال دکتر عباس رشید الموسوی، رئیس سازمان آموزش آستان قدس عباسی، نورس محمد شهید الدهان، رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه الکفیل و معاونان وی قرار گرفت.

در همین زمینه، دکتر وليد ابراهيم الولی اظهار داشت: ما علاوه بر داشتن برنامه ها و طرحهای مشترکی که میتوان از آنها در دانشگاه بهره برد، تجربه های متنوعی در زمینه پژوهش و توسعه دانشگاهی داریم که علاقه مندیم آنها را در دانشگاه الکفیل به کار بگیریم تا در رده دانشگاههای جهانی باشد.

این هیأت بعد از بازدید از محوطه دانشگاه با آزمایشگاهها، کلاس‌های درس، تکنولوژی‌های پیشرفته در دانشگاه الکفیل و نیز امکانات مختلف آن به ویژه پیشرفت‌های فناوری مورد استفاده و زیرساخت ها مطلع شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: