بررسی نقش آستان قدس عباسی در ثبت و مستندسازی افراط گرایی توسط مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد

مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس تیم تحقیقات بین‌المللی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، نقش آستان قدس عباسی را در ثبت جنایات افراط گرایی بررسی کرد. کریستین ریچر، رئیس تیم تحقیقات بین المللی ماه گذشته میلادی به آستان قدس عباسی رفت و با سید احمد صافی(دام عزه)، متولی شرعی آستان و عباس القریشی، مدیر مرکز ثبت جنایات افراط گرایی عراق وابسته به بخش امور فکری دیدار کرد.

در آن زمان، ریچر با بخش موسسه مطالعات و اسناد الوافی و مرکز عراقی یادشده درباره همکاری مشترک در زمینه مستندسازی و مطالعه جنایات افراط‌گرایی و تروریسم، نحوه تبادل اطلاعات و تجربیات، تلاش برای ثبت این جنایات در سازمان ملل متحد به عنوان جنایات جنگی با استناد به همه شواهد، جزئیات، اسناد، عکس و فیلمها و تبدیل آن به یک موضوع بین المللی مستند نزد سازمان ملل رایزنی کرد.

عباس القریشی، مدیر مرکز گفت که اهمیت این گزارش به این دلیل است که نقطه شروع مهمی برای روی‌آوری مرکز به سازمان‌های بین المللی است تا جهان از حجم نسل کشی های صورت گرفته در حق شهروندان عراقی مطلع شود.

وی افزود: این مرکز با همکاری همه نهادهای داخلی و بین المللی در زمینه مستندسازی جنایات افراط گرایی و تروریسم فعالیت می کند. زیرا اولین مرکز تخصصی در عراق در زمینه ثبت جنایات افراط گرایی است.

این مرکز اخیرا اسناد مهمی را درباره جنایاتی که مردم عراق در معرض آن قرار گرفتند در اختیار تیم تحقیقاتی سازمان ملل قرار داده است. آستان قدس عباسی از پیشگامان مستندسازی این جنایات به ویژه پس از سال ۲۰۱۴ به شمار می رود. مؤسسات و مراکز بسیاری مرتبط با ثبت جرایم افتتاح و تعدادی دایره المعارف مانند دایره المعارف فتوای جهاد کفایی و دایره المعارف اسپایکر برای مستندسازی جنایات رخ داده در دوران آزادسازی عراق از گروهکهای تروریستی منتشر شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: