هیأت اسپانیایی: خدمات بیمارستان الکفیل با بیمارستانهای بین المللی برابری می‌کند

هیأت آکادمیک اسپانیایی تاکید کرد که بیمارستان تخصصی الکفیل دارای فناوری ها و دستگاههای پزشکی پیشرفته ای است که آن را در زمره مراکز پزشکی عراق قرار می دهد.

این اظهارات در جریان بازدید هیات مؤسسه آل البیت اسپانیا با همراهی دکتر جاسم الابراهیمی، مدیر عامل بیمارستان تخصصی الکفیل از این بیمارستان جهت اطلاع از زیرساخت‌ها، آزمایشگاهها، امکانات پزشکی و عمومی بیمارستان مطرح شد. يوسف هرنانديز، از اعضای این هیات گفت: بیمارستان الکفیل علاوه بر خدماتی که ارائه می دهد، مدرن سازی تمام بخش های آن مطابق با ملزومات عصر مدرن، از امکانات پیشرفته، تخصص‌های ویژه و پزشکان زبده‌ای برخوردار است.

وی افزود: این بیمارستان علاوه بر کادر پزشکی بومی یا خارجی از ویژگی های پزشکی پیشرفته و آزمایشگاه های مدرن برخوردار است و همچنین دارای فناوری های پیشرفته ای است که آن را در ردیف مراکز درمانی عراق قرار داده و خدمات آن با بیمارستانهای بین المللی برابری می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: