استفاده آستان قدس عباسی از ابزارهای متعدد آموزشی در تثبیت محفوظات قرآنی نزد قرآن آموزان

شعبه مرکز قرآن کریم بانوان وابسته به آستان قدس عباسی در استان بابل بر اجرای شیوه های مختلف آموزشی با هدف تثبیت محفوظات قرآن کریم نزد قرآن آموزان دختر تاکید کرد.

ثمر الحسينی، مدیر مرکز قرآن کریم بانوان در آستان قدس عباسی گفت: این مرکز با استفاده از ابزارها و شیوه‌های آموزشی متفاوت و مفرح از جمله اجرای روش (آیه بعدی را تکمیل کن) با استفاده از تکه کاغذهای رنگی به دنبال تثبیت محفوظات قرآنی و سهولت یادآوری ترتیب آیات نزد قرآن آموزان دختر است.

الحسینی افزود: این روش یکی از روشهایی است که باعث بهبود چشمگیر حفظ آیات نزد قرآن آموزان و سهولت یادآوری آنها در آینده شده است، زیرا به طور همزمان بازی و آموزش را در کنار هم جمع کرده است.

این مرکز به منظور ترغیب قرآن آموزان به حفظ آیات قرآن کریم بروزترین متدهای آموزشی را دنبال می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: