حضور هزار دانش‌آموز در دوره‌های قرآنی منطقه‌ی المشخاب نجف اشرف

بیش از هزار دانش‌آموز در دوره‌های تابستانی قرآن، در منطقه‌ی المشخاب نجف اشرف شرکت کردند. این دوره‌ها را مجمع علمی قرآن کریم آستان قدس عباسی برگزار‌ نموده است و مرکز قرآن کریم نجف اشرف، وابسته به این مجمع نظارت بر آن‌ها را برعهده دارد.

این دوره‌ها در ۱۴ مسجد استان نجف اشرف و با حضور ۲۶ استاد در حال برگزاریست.

مرکز قرآن الکریم به دنبال اعزام روزانه‌ی هیئت‌های تخصصی از کارکنان است، تا ضمن بررسی سیر آموزشی این دوره‌ها، شرایط مورد نیاز برای موفقیت آن‌ها را فراهم سازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: